• Start

LUXUSOWY NEWSLETTER

📰 REGULAMIN KONKURSU „LUXUSOWY NEWSLETTER”

🗞 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Konkurs jest organizowany pod nazwą „Luxusowy newsletter” i jest zwany dalej: "Konkursem" a jego zasady zawarte są w niniejszym Regulaminie (dalej: Regulamin).

2.Organizatorem konkursu jest firma LaWell (dalej: Organizator), NIP 955-145-18-49, przedstawiciel na Polskę kosmetyków marki THERME, których producentem jest holenderska firma Remark.

3.Konkurs zostanie przeprowadzony:

 • z wykorzystaniem strony www.therme.pl i platformy mailingowej www.freshmail.pl
 • w terminie od dnia 20.03.2020 do dnia 20.05.2020
 • poprzez umieszczenie strony konkursowej na www.therme.pl oraz na platformie Facebook i Instagram.

🗞 DANE OSOBOWE I INFORMACYJNE

4.Administratorem danych osobowych uczestników jest firma LaWell z siedzibą: Zalesie 1. 76-142 Malechowo, Polska.

5.Konkurs i wysyłka nagród są organizowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.Celem Konkursu jest promocja działalności gospodarczej Organizatora oraz zaznajamianie z kosmetykami marki Therme.

7.Konkurs nie zależy od przypadku i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).

🗞 INFORMACJE

8.Biorąc udział w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego Uczestnik oświadcza, że:

 • zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;
 • zgadza się na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w sposób wynikający z Regulaminu;
 • w razie uzyskania statusu Zwycięzcy udostępni organizatorowi dane do wysyłki nagrody.
 • zezwala na umieszczenie swoich danych osobowych  (bez danych adresowych i kontaktowych) wraz z nagrodą na naszym profilu na fb i instagramie oraz stronie konkursowej na www.therme.pl

🗞 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

9.Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej: Uczestnik).

10.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych przesłanek:

 • posiadanie statusu osoby fizycznej;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu wzięcia udziału w Konkursie
 • zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie;
 • poprawne wykonanie Zadania konkursowego (opisanego poniżej)

11.Zgłoszenia osób, które nie spełniają w/w wymagań, nie będą w ogóle traktowane przez Organizatora jako biorące udział w Konkursie.

12.Uczestnictwo i zgłoszenie do Konkursu są dobrowolne i nieodpłatne.

13.Uczestnik dokonuje Zgłoszenia Konkursowego samodzielnie i wyłącznie we własnym imieniu.

🗞 OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO

14.Konkurs polega na zarejestrowaniu się do newslettera na stronie www.therme.pl oraz zaproszenie/zobligowanie jak największej liczby znajomych do zapisania się również do newslettera na naszej stronie.

Znajomy podczas rejestracji musi wpisać w okienko „polecony przez...” imię i nazwisko osoby która go zaprosiła.

Jeśli jesteś pierwszą osobą (bez polecenia), wtedy jako polecającego wpisujesz siebie.

15.Nagrodzona zostanie 1 osoba co 10 dni (6 osób przez cały okres trwania konkursu), dzięki której zarejestrowało się najwięcej osób (w ciągu 10-u dni).

16.Wskazania Zwycięzcy (co 10 dni) dokona jury firmy LaWell.

17.Organizator poinformuje każdorazowo Zwycięzcę drogą mailową oraz umieści informację o tym wraz jego danymi osobowymi  (bez danych adresowych i kontaktowych) i nagrodą na firmowym profilu: na fb, instagramie oraz stronie konkursowej na www.therme.pl , a sama nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy pocztą (po uprzednim otrzymaniu od Zwycięzcy adresu do wysyłki). 

🗞 NAGRODA

18.Nagrodą w konkursie jest luksusowy kosmetyk marki Therme z limitowanej czarnej serii:   

CLEOPATRA’S SECRET BODY EXFOLIATOR

Informacje o nagrodzie:

Luksusowa, unikatowa, czarna seria marki Therme 

Drobny, aksamitny, peeling naturalnego pochodzenia. 

Z czystym miodem i galaretką aloesową zanurzoną w delikatnym olejku.

Pozostawia na skórze smoot film wraz z uczuciem niezwykłego zadbania.

poj. 250ml

Produkt nie zawiera: barwników, parabenów, olejów mineralnych, SLS, SLES.

 

19.Liczba nagród: 6

20.Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia Nagrody lub roszczenia o jej wydanie na jakąkolwiek osobę trzecią.

21.Organizator oświadcza, iż Nagroda jest przekazywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 t.j. ze zmianami późniejszymi. 

22.W razie jakichkolwiek niejasności i pytań bardzo prosimy kontakt z nami pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Gdzie kupić

Zobacz tutaj przegląd wszystkich naszych punktów sprzedaży.

Serwis

Masz jakiekolwiek pytania? Nic łatwiejszego, skontaktuj się z nami.

Newsletter

Porady jak dbać o urodę oraz blogi z zakresu odnowy biologicznej.